Interessegrupper

Onsdag den 11. april 2012 blev interesse-grupperne skabt…

Borgerforeningen havde indkaldt til et møde for dem, der i første omgang havde tilkendegivet interesse for at være med. Det skete til fastelavn.

En interessegruppe består af folk, der har interesse i et bestemt emne, som de vil arbejde med og for, men derudover ikke ønsker at deltage i Borgerforeningens daglige arbejde.

Som bekendt hviler både Borgerforeningens og Husets arbejde på ganske få skuldre. Så interessegrupper kan være med til at aflaste Bestyrelsen. Plus give en bredere forankring blandt Sdr. Tranders beboere, der vil være flere ideer og flere muligheder. Og Borgerforeningen bakker selvfølgelig op og hjælper med økonomi, praktiske ting og administration hvor det er nødvendigt.

Følgende interesse grupper har vi nu:

1. Byfesten

Byfest gruppen har nu to år i træk planlagt og gennemført By-/ Høstfesten – med stor succes! Men det er et stort arbejde, så hvis man er interesseret i at deltage må man gerne henvende sig. Opgaver kunne være f.eks. at stå i en bod 2 timer, gøre klar til festen, hjælpe med at rydde op. OBS: Man kan tilmelde sig på hjemmesiden www.sdr-tranders.dk Kontaktperson Thomas Jensen: Thomas.Jensen@bravida.dk

2. Officielle planer vedrørende Sdr. Tranders

Opgaver kunne være at holde øje med informationer fra kommunen vedr. lokalplaner, byudvikling, infrastruktur, det nye sygehus, så vi kan samle dem på vores egen hjemmeside og deltage aktiv i dialogen med Aalborg kommune. Kontaktperson Lars : lch@cfmoller.com

3. Forsamlingshusets fremtid

Vores fælles hus i Parken har kun en begrænset levetid. Opgaver: Diskutere Husets fremtid, muligheder for renovering, et nyt hus? Kontaktperson Jan Dalgaard: jd@unitedtaxnetwork.dk

4. Arrangementer – såsom Fastelavn, Sankt Hans, Julehygge og Andespil, Fredagsbar og andet

Har man lyst til at være med til at planlægge og/ eller afholde et fælles arrangement for byen så kontakt Lenette Andersen: lenette1902@hotmail.com

5. Parken i Sdr. Tranders

Parken er formentlig vores største fælles aktiv. Opgaver kunne være: Er vi tilfredse med kommunens pasning af den? Skal der flere aktivitetsmuligheder til (volley, petanque). Måske en potentiel Fælleshave? Kontaktperson er Jan Dalgaard: jd@unitedtaxnetwork.dk