Kontingent til Borgerforeningen

Året er i sit sidst kvartal, så vi kan lige nå at bede om et kontingent-bidrag for 2017 på 100 kr. pr. husstand 🙂

Således at vi kan blive ved med at lave arrangementer for og i lokalområdet, være talerør til myndigheder og institutioner, og bakke op om initiativer, såsom nyt Forsamlingshus og en hjertestarter ved Huset. Du kan indbetale på en af følgende måder:

Enten ved at overføre pengene via MobilePay på nr. 26 55 25 05.
Eller overføre 100 kr. til Borgerforeningens konto i SparNord: 9226 4561881729.
Eller personligt hos kassereren Eigil Holm, Sdr. Tranders Bygade 45.

I vedhæftede fil kan du se hvem der er med i bestyrelsen.
Vi takker for hjælpen! Sdr. Tranders Borgerforening.

Sdr. Tranders Borgerforening – Kontingent 2017

Halloween 2017

Så skal vi til at gøre Sdr. Tranders usikker igen 🙂

Fredag den 27. oktober 2017 kl. 18.00 mødes vi i Huset i Parken.

Så går vi en runde og gør byen usikker (HUSK ting der larmer og lyser!)

Efterfølgende får vi kakao og kaffe og pølsebrød i Huset.

Arrangementet er gratis, men tilmeld dig pga. forplejningen – se vedhæftede invitation Halloween 27-10-2017

Vel mødt!

Sdr. Tranders Borgerforening