Borgerforening

Sønder Tranders Borgerforening blev stiftet som en upolitisk forening i 1975. Den har følgende formål:

  • At varetage medlemmernes interesse overfor offentlige myndigheder
  • At tage initiativ til løsning af opgaver af fælles interesse
  • At afholde arrangementer for byens borgere
  • At medvirke til at fremme sammenholdet og kontakten mellem borgerne

Alle med et naturligt forhold til Sønder Tranders kan optages som medlem. Et medlemskab af foreningen koster 100 kr. årligt pr. husstand. Kontingentet opkræves årligt i maj / juni måned.

Borgerforeningen står hvert år for en række arrangementer, f.eks.:

  • Fastelavnsfesten i februar
  • Skt. Hans arrangementet i Parken i juni
  • Byfesten i august/september
  • Halloween-fest i november